بایگانی‌ ماهانه: فوریه 2017

0

مسابقه

ثبت نام در سی و ششمین دوره جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان ثبت نام در سی و ششمین دوره...
0

اطلاعات تکمیلی سی و دومین جشنواره سراسری قران و عترت دانشجویی

  دستورالعمل برگزاري سي و دومين دوره جشنواره سراسري قرآن و عترت دانشجويان زمان ثبت نام در جشنواره سراسری قران...