سی و ششمین جشنواره سراسري قرآن و عترت(ع) دانشجویان سراسر کشور

نکات حائز اهمیت :

۱ . مطابق ضوابط جشنواره، هر دانشجو تنها در يك رشته ميتواند شرکت نمايد.

تبصره: حضور يك دانشجوي منتخب در رشته تواشيح به صورت همزما ن با يکي ديگر از رشته هاي جشنواره بلامانع مي باشد.

۲ . دانشجوياني که در جشنواره هاي ملي دانشجويان در سال گذشته حائز رتبه اول شده اند حق شرکت در همان رشته در جشنواره را نخواهند داشت.

۳ . شرط پذيرش دانشجويان در جشنواره، اشتغال به تحصيل در زمان ثبت نا م در مرحله مقدماتي جشنواره است.

۴ . در تمامي زير گروههاي رشته حفظ، دانشجوياني که طي دوره گذشته حائز رتبه اول شده اند نمي توانند در زير گروه پايين تر شرکت نمايند.

۵ . داوري جشنواره بر اساس آخرين آيين نامه تدوين شده سازمان اوقاف و امورخيريه مي باشد، که در اين آيين نامه به بخشي از آن اشاره شده است.

۶ . آزمون رشته هاي قرائت (تحقيق و ترتيل) از کل قرآن کريم و براساس مصحف خط عثمان طه) به روايت حفص از عاصم ) و ترجمه استاد فولادوند مي باشد.

۷ . با توجه به احتمال شکستن قاب و شيشه آنار در هنگام پست و حمل، بايد آثار هنري فاقد شيشه و قاب ارزشمند باشد. ضمنا دبيرخانه هيچگونه مسئوليتي در قبال آثار ارسال شده نخواهد داشت و ارسال آثار بايد با رضايت کامل دانشجو صورت پذيرد.

* بخش ها و رشته هاي جشنواره:

سي و ششمین جشنواره ملي قرآن و عترت(ع)دانشجويان شامل ۹ بخش و ۴۰ رشته به شرح زير مي باشد :

  1. بخش آوایی : شامل ۸ رشته : قرائت تحقيق/ قرائت ترتيل/ حفظ ۵ جزء/ حفظ ۱۰ جزء/ حفظ ۲۰ جزء/ حفظ کل/

اذان / تواشيح و همخواني قرآن کريم

تذکر : رشته هاي اذان و تواشيح فقط ويژه برادران خواهد بود.

  •  بخش معارف قرآنی : شامل ۷ رشته : آشنايي با احاديث اهل بيت(ع) / حفظ موضوعي قرآن کريم/ آشنايي با ترجمه

و تفسير قرآن کريم/ آشنايي با سيره معصومين(ع)/ احکام/ پرسمان قرآني/ سبك زندگي اسلامي و ايراني

۳) بخش پژوهشی: شامل ۳ رشته : مقاله نويسي/ تلخيص کتاب/ نقد کتاب

۴)  بخش فن آوری : شامل ۳ رشته : توليد نرمافزار / توليد اپليکيشن/ کانال هاي مجازي قرآني

۵) بخش هنری : شامل ۷ رشته : خوشنويسي/ نقاشي/ عکس / تذهيب/ فيلم کوتاه/ معرّق و منبّت/طراحي پوستر

۶) بخش ادبی : شامل ۴ رشته : شعر/ داستاننويسي/ نمايشنامهنويسي/ فيلم نامه نويسي

۷) بخش نهج البلاغه: شامل ۳ رشته : معارف نهجالبلاغه/ مقاله نويسي/ حفظ فرازهاي نهج البلاغه

۸) بخش صحیفه سجادیه: شامل ۴ رشته : معارف صحيفه سجاديه/ مقاله نويسي/ حفظ فرازهاي صحيفه سجاديه/

دعا خواني ويژه فرازهاي صحيفه سجاديه

۹) بخش نو آفرینی قرآنی(استارت آپ های قرآنی): ايده شو، ايده پردازي نو آفريني قرآني

* جزئیات، مراحل و منابع آزمون هر یک از بخشها و رشته هاي جشنواره:

۱- بخش آوایی:

ردیفرشتهجنسیتمراحل برگزاری جشنواره
مردزنمرحله  دانشگاهیمرحله سراسریمرحله ملی
۱قرائت تحقيق     
2قرائت ترتیل     
3حفظ کل قرآن کريم     
4حفظ ۲۰ جزء قرآن کريم     
5حفظ ۱۰ جزء قرآن کريم     
6حفظ ۵ جزء قرآن کريم     
7اذان     
8گروه تواشيح و همخواني قرآن کريم     

۲- بخش معارفی:

ردیفرشتهمراحل برگزاری جشنواره و منابع آزمون
مرحله دانشگاهیمرحله سراسریمرحله ملی
۱آشنايي با احاديث اهل بيت(ع)  کتاب حکمت نامه جوان ) عربی فارسی ( ، حجت الاسلام و المسلمین محمد محمدی ری                  شهری، انتشارات دارالحدیث، کل کتابمحوریت قرآن و عترت (جزئیات متعاقبا” اعلام مي گردد)محوریت قرآن و عترت(جزئیات متعاقبا” اعلام مي گردد)
۲آشنايي با ترجمه و تفسير قرآن  کتاب تفسیر آیات مهدویت، اثر حجت الاسلام کلباسی و همکاران، مرکز تخصصی مهدویت،از ابتدای کتاب تا صفحه ۲۸۱ انتهای بخش جیم از فصل سوممحوریت قرآن و عترت (جزئیات متعاقبا” اعلام مي گردد)محوریت قرآن و عترت (جزئیات متعاقبا” اعلام مي گردد)
۳آشنايي با سيره معصومين(ع)  کل کتاب درسنامه سیره معصومین(ع)، محمد حسین واثقی راد، انتشاران مشعر، کل کتابمحوریت قرآن و عترت (جزئیات متعاقبا” اعلام مي گردد)محوریت قرآن و عترت (جزئیات متعاقبا” اعلام مي گردد)
۴حفظ موضوعي قرآن کريم  کل کتاب هر روز با قرآن و عترت،حفظ ۳۶۵ موضوع قرآن کریم. اثر حجت الاسلام والمسلمین حاج ابوالقاسم و همکاران، انتشارات نورالثقلینمحوریت قرآن و عترت (جزئیات متعاقبا” اعلام مي گردد)محوریت قرآن و عترت (جزئیات متعاقبا” اعلام مي گردد)
۵احکام  کل کتاب از واجبات چه می دانیم.حجت الاسلام و المسلمین محمود اکبري، نشر فتیان،محوریت قرآن و عترت (جزئیات متعاقبا” اعلام مي گردد)محوریت قرآن و عترت (جزئیات متعاقبا” اعلام مي گردد)
۶پرسمان معارفيکتاب پرسشها و پاسخ هاي دانشجویی جلد ۱۳ ویژه محرم فصلهاي دوم، سوم، چهارم و پنجم،صفحات ۸۵ تا ۲۸۳ نشر معارفمحوریت قرآن و عترت (جزئیات متعاقبا” اعلام مي گردد)محوریت قرآن و عترت (جزئیات متعاقبا” اعلام مي گردد)
۷سبك زندگي ايراني و اسلاميسبک زندگی بر اساس آموزه هاي اسلامی با رویکرد رسانه اي حمید فاضل قانع، مرکز پژوهشهاي اسلامی صدا و سیماي جمهوري اسلامی ایرانمحوریت قرآن و عترت (جزئیات متعاقبا” اعلام مي گردد)محوریت قرآن و عترت (جزئیات متعاقبا” اعلام مي گردد)

۳- بخش پژوهشی

ردیفرشتهمراحل برگزاری جشنواره و منابع آزمون
مرحله  کشوریمرحله ملی
۱مقاله نویسیمحوریت قرآن و عترت (جزئیات متعاقبا” اعلام مي گردد)بررسی مجدد آثار برتر
۲تلخیص کتابمحوریت قرآن و عترت (جزئیات متعاقبا” اعلام مي گردد)بررسی مجدد آثار برتر
۳نقد کتابمحوریت قرآن و عترت (جزئیات متعاقبا” اعلام مي گردد)بررسی مجدد آثار برتر

۴- بخش فن آوری

ردیفرشتهمراحل برگزاری جشنواره و منابع آزمون
مرحله  کشوریمرحله ملی
۱تولید نرم افزارمحوریت قرآن و عترت (جزئیات متعاقبا” اعلام مي گردد)بررسی مجدد آثار برتر
۲کانال های مجازی قرآنیمحوریت قرآن و عترت (جزئیات متعاقبا” اعلام مي گردد)بررسی مجدد آثار برتر
۳تولید اپلیکیشنمحوریت قرآن و عترت (جزئیات متعاقبا” اعلام مي گردد)بررسی مجدد آثار برتر

۵- بخش هنری

ردیفرشتهمراحل برگزاری جشنواره و منابع آزمون
مرحله  کشوریمرحله ملی
۱خوشنویسیمحوریت قرآن و عترت (جزئیات متعاقبا” اعلام مي گردد)بررسی مجدد آثار برتر
۲معرّق و منبّتمحوریت قرآن و عترت (جزئیات متعاقبا” اعلام مي گردد)بررسی مجدد آثار برتر
۳عکاسیمحوریت قرآن و عترت (جزئیات متعاقبا” اعلام مي گردد)بررسی مجدد آثار برتر
۴طراحی پوستر
۵فیلم کوتاه
۶نقاشی
۷تذهیبمحوریت قرآن و عترت (جزئیات متعاقبا” اعلام مي گردد)بررسی مجدد آثار برتر

۶- بخش ادبی

ردیفرشتهمراحل برگزاری جشنواره و منابع آزمون
مرحله  کشوریمرحله ملی
۱شعرمحوریت قرآن و عترت (جزئیات متعاقبا” اعلام مي گردد)بررسی مجدد آثار برتر
۲داستان نویسی
۳نمایشنامه نویسی
۴فیلمنامه نویسی

۷- بخش نهج البلاغه

ردیفرشتهمراحل برگزاری جشنواره و منابع آزمون
مرحله  کشوریمرحله ملی
۱معارف نهج البلاغه )بصورت کتبي با آزمون بخش معارفي برگزار مي گردد(کتاب پیام امام امیرالمومنین)ع (تالیف آیت الله العظمی مکارم شیرازي، جلد ۴ ، نشر دارالکتب الاسلامیه، شرح خطبه هاي ۹۲ تا پایان خطبه ۱۰۲ ازصفحه ۲۰۱ تا صفحه ۴۰۲محوریت قرآن و عترت (جزئیات متعاقبا” اعلام مي گردد)
۲مقاله نویسیمحوریت قرآن و عترت (جزئیات متعاقبا” اعلام مي گردد)بررسی مجدد آثار برتر
۳حفظ فرازهاي نهج البلاغه

۸- بخش صحیفه سجادیه

ردیفرشتهمراحل برگزاری جشنواره و منابع آزمون
مرحله  کشوریمرحله ملی
۱معارف صحيفه سجاديه )بصورت کتبي با آزمون بخش معارفي برگزار مي گرددمتن، ترجمه و شرح دعاي ۱۲ صحیفه سجادیه دعاي در اعتراف به گناه و توفیق توبه براساس کتاب دیار عاشقان، شرح صحیفه سجادیه اثر استاد حسین انصاریان جلد ۶ صفحه ۳۶۷ تا صفحه ۴۴۴ ، نشر عرفان و کتاب آشنایی با مفاهیم صحیفه سجادیه، اثر سید حمید حسینی، حوزه علوم اسلامی دانشگاهیانمحوریت قرآن و عترت (جزئیات متعاقبا” اعلام مي گردد)
۲مقاله نویسیمحوریت قرآن و عترت (جزئیات متعاقبا” اعلام مي گردد)بررسی مجدد آثار برتر
۳حفظ فرازهای صحیفه سجادیهمحوریت قرآن و عترت (جزئیات متعاقبا” اعلام مي گردد)بررسی مجدد آثار برتر
۴دعاخواني ويژه فرازهاي صحيفه سجاديهمحوریت قرآن و عترت (جزئیات متعاقبا” اعلام مي گردد)بررسی مجدد آثار برتر

۹- بخش نوآفرینی قرآنی: ايده شو )ايده پردازي نوآفريني قرآني(

اين بخش مربوط به ايده پردازي در مورد نوآفريني قرآني مي باشد که دانشجويان مي توانند در

زمينه فعاليت ها و يا محصولات قرآني ايده هاي خود را تدوين نموده و در اين بخش شرکت نمايند.

دستورالعمل اين بخش به زودي به دانشگاهها ابلاغ خواهد شد.

برای  ثبت نام در سی و ششمین جشنواره سراسری قرآن و عترت (ع)دانشجویان کشور لطفاً اطلاعات زیر را تکمیل کنید و زمینه‌ایی که تمایل دارید در آن‌ شرکت نمایید را ذکر کنید:

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.