دسته: دسته‌بندی نشده

0

بیست و پنجمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه پیام نور سراسر کشور

🚨توجه توجه🚨زمـانبرگزاري آزمون بخش معارفی (شامل ۷رشته: آشنایی با احادیث اهلبیت/حفظ موضوعی قرآن کریم/ آشـنایی با ترجمه وتفسـیرقرآن کریم/ آشنایی...

0

مسابقه

ثبت نام در سی و ششمین دوره جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان ثبت نام در سی و ششمین دوره...