دسته: اخبار

0

اعلام اسامی برگزیدگان و راه یافتگان مرحله منطقه ای بخش آوايي رشته های قرائت ترتيل و قرائت تحقيق

اعلام اسامی برگزیدگان و راه یافتگان مرحله منطقه ای بخش آوايي رشته های قرائت ترتيل و قرائت تحقيق مرحله دانشگاهی سی...

0

تاریخ برگزاری آزمون مرحله منطقه ای سی و دومین مسابقات قران و عترت دانشجویی

تاریخ برگزاری مسابقات رشته های معارفی(کتبی) راس ساعت یازده صبح روز دوشنبه ۹۶/۰۲/۱۸ می باشد. برگزیدگان این رشته ها آمادگی...