بایگانی‌ ماهانه: دسامبر 2016

0

دعای فرج

بخوان دعای فرج را دعا اثر دارد… دعا کبوتر عشق است وبال وپر دارد… بخوان دعای فرج را که یوسف...

0

حدیث روز

  قال علي (ع):الْغِيبَةُ جُهْدُ الْعَاجز : غیبت، نهایت کوشش آدم ناتوان است.