ثبت نام در سی و پنجمین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور

سی و ششمین جشنواره سراسري قرآن و عترت(ع)

دانشجویان سراسر کشور

نکات حائز اهمیت :

۱ . مطابق ضوابط جشنواره، هر دانشجو تنها در يك رشته ميتواند شرکت نمايد.

تبصره: حضور يك دانشجوي منتخب در رشته تواشيح به صورت همزما ن با يکي ديگر از رشته هاي جشنواره بلامانع مي باشد.

۲ . دانشجوياني که در جشنواره هاي ملي دانشجويان در سال گذشته حائز رتبه اول شده اند حق شرکت در همان رشته در جشنواره را نخواهند داشت.

۳ . شرط پذيرش دانشجويان در جشنواره، اشتغال به تحصيل در زمان ثبت نا م در مرحله مقدماتي جشنواره است.

۴ . در تمامي زير گروههاي رشته حفظ، دانشجوياني که طي دوره گذشته حائز رتبه اول شده اند نمي توانند در زير گروه پايين تر شرکت نمايند.

۵ . داوري جشنواره بر اساس آخرين آيين نامه تدوين شده سازمان اوقاف و امورخيريه مي باشد، که در اين آيين نامه به بخشي از آن اشاره شده است.

۶ . آزمون رشته هاي قرائت (تحقيق و ترتيل) از کل قرآن کريم و براساس مصحف خط عثمان طه) به روايت حفص از عاصم ) و ترجمه استاد فولادوند مي باشد.

۷ . با توجه به احتمال شکستن قاب و شيشه آنار در هنگام پست و حمل، بايد آثار هنري فاقد شيشه و قاب ارزشمند باشد. ضمنا دبيرخانه هيچگونه مسئوليتي در قبال آثار ارسال شده نخواهد داشت و ارسال آثار بايد با رضايت کامل دانشجو صورت پذيرد.

* بخش ها و رشته هاي جشنواره:

سي و ششمین جشنواره ملي قرآن و عترت(ع)دانشجويان شامل ۹ بخش و ۴۰ رشته به شرح زير مي باشد :

 • بخش آوایی : شامل ۸ رشته : قرائت تحقيق/ قرائت ترتيل/ حفظ ۵ جزء/ حفظ ۱۰ جزء/ حفظ ۲۰ جزء/ حفظ کل/

اذان / تواشيح و همخواني قرآن کريم

تذکر : رشته هاي اذان و تواشيح فقط ويژه برادران خواهد بود.

 • بخش معارف قرآنی : شامل ۷ رشته : آشنايي با احاديث اهل بيت(ع) / حفظ موضوعي قرآن کريم/ آشنايي با ترجمه

و تفسير قرآن کريم/ آشنايي با سيره معصومين(ع)/ احکام/ پرسمان قرآني/ سبك زندگي اسلامي و ايراني

۳) بخش پژوهشی: شامل ۳ رشته : مقاله نويسي/ تلخيص کتاب/ نقد کتاب

۴)  بخش فن آوری : شامل ۳ رشته : توليد نرمافزار / توليد اپليکيشن/ کانال هاي مجازي قرآني

۵) بخش هنری : شامل ۷ رشته : خوشنويسي/ نقاشي/ عکس / تذهيب/ فيلم کوتاه/ معرّق و منبّت/طراحي پوستر

۶) بخش ادبی : شامل ۴ رشته : شعر/ داستاننويسي/ نمايشنامهنويسي/ فيلم نامه نويسي

۷) بخش نهج البلاغه: شامل ۳ رشته : معارف نهجالبلاغه/ مقاله نويسي/ حفظ فرازهاي نهج البلاغه

۸) بخش صحیفه سجادیه: شامل ۴ رشته : معارف صحيفه سجاديه/ مقاله نويسي/ حفظ فرازهاي صحيفه سجاديه/

دعا خواني ويژه فرازهاي صحيفه سجاديه

۹) بخش نو آفرینی قرآنی(استارت آپ های قرآنی): ايده شو، ايده پردازي نو آفريني قرآني

* جزئیات، مراحل و منابع آزمون هر یک از بخشها و رشته هاي جشنواره:

۱- بخش آوایی:

ردیف رشته جنسیت مراحل برگزاری جشنواره
مرد زن مرحله  دانشگاهی مرحله سراسری مرحله ملی
۱ قرائت تحقيق
۲ قرائتj رتیل
۳ حفظ کل قرآن کريم
۴ حفظ ۲۰ جزء قرآن کريم
۵ حفظ ۱۰ جزء قرآن کريم
۶ حفظ ۵ جزء قرآن کريم
۷ اذان
۸ گروه تواشيح و همخواني

قرآن کريم

۲- بخش معارفی:

ردیف رشته مراحل برگزاری جشنواره و منابع آزمون
مرحله دانشگاهی مرحله سراسری مرحله ملی
۱ آشنايي با

احاديث اهل بيت(ع)

کتاب حکمت نامه

جوان ) عربی

فارسی ( ، حجت الاسلام و

المسلمین محمد محمدی

ری

شهری، انتشارات

دارالحدیث،

کل کتاب

محوریت قرآن و

عترت (جزئیات متعاقبا” اعلام

مي گردد)

محوریت قرآن و

عترت(جزئیات متعاقبا” اعلام

مي گردد)

۲ آشنايي با

ترجمه و تفسير قرآن

کتاب تفسیر آیات

مهدویت، اثر

حجت الاسلام کلباسی و

همکاران، مرکز تخصصی

مهدویت،از ابتدای کتاب

تا

صفحه ۲۸۱ انتهای بخش

جیم از

فصل سوم

محوریت قرآن و

عترت (جزئیات متعاقبا” اعلام

مي گردد)

محوریت قرآن و

عترت (جزئیات متعاقبا” اعلام

مي گردد)

۳ آشنايي با

سيره معصومين(ع)

کل کتاب درسنامه سیره

معصومین(ع)، محمد

حسین

واثقی راد، انتشاران مشعر،

کل

کتاب

محوریت قرآن و

عترت (جزئیات متعاقبا” اعلام

مي گردد)

محوریت قرآن و

عترت (جزئیات متعاقبا” اعلام

مي گردد)

۴ حفظ موضوعي

قرآن کريم

کل کتاب هر روز با قرآن و

عترت،حفظ ۳۶۵ موضوع قرآن کریم. اثر حجت الاسلام والمسلمین حاج ابوالقاسم و

همکاران، انتشارات نورالثقلین

محوریت قرآن و

عترت (جزئیات متعاقبا” اعلام

مي گردد)

محوریت قرآن و

عترت (جزئیات متعاقبا” اعلام

مي گردد)

۵ احکام کل کتاب از واجبات چه می

دانیم.حجت الاسلام و

المسلمین محمود اکبري،

نشر فتیان،

محوریت قرآن و

عترت (جزئیات متعاقبا” اعلام

مي گردد)

محوریت قرآن و

عترت (جزئیات متعاقبا” اعلام

مي گردد)

۶ پرسمان معارفي کتاب پرسشها و پاسخ هاي

دانشجویی جلد ۱۳ ویژه

محرم

فصلهاي دوم، سوم، چهارم و

پنجم،صفحات ۸۵ تا ۲۸۳

نشر

معارف

محوریت قرآن و

عترت (جزئیات متعاقبا” اعلام

مي گردد)

محوریت قرآن و

عترت (جزئیات متعاقبا” اعلام

مي گردد)

۷ سبك زندگي ايراني و

اسلامي

سبک زندگی بر اساس

آموزه هاي

اسلامی با رویکرد رسانه اي

حمید فاضل قانع، مرکز

پژوهشهاي

اسلامی صدا و سیماي

جمهوري

اسلامی ایران

محوریت قرآن و

عترت (جزئیات متعاقبا” اعلام

مي گردد)

محوریت قرآن و

عترت (جزئیات متعاقبا” اعلام

مي گردد)

۳- بخش پژوهشی

ردیف رشته مراحل برگزاری جشنواره و منابع آزمون
مرحله  کشوری مرحله ملی
۱ مقاله نویسی محوریت قرآن و عترت (جزئیات متعاقبا” اعلام مي گردد) بررسی مجدد آثار برتر
۲ تلخیص کتاب محوریت قرآن و عترت (جزئیات متعاقبا” اعلام مي گردد) بررسی مجدد آثار برتر
۳ نقد کتاب محوریت قرآن و عترت (جزئیات متعاقبا” اعلام مي گردد) بررسی مجدد آثار برتر

۴- بخش فن آوری

ردیف رشته مراحل برگزاری جشنواره و منابع آزمون
مرحله  کشوری مرحله ملی
۱ تولید نرم افزار محوریت قرآن و عترت (جزئیات متعاقبا” اعلام مي گردد) بررسی مجدد آثار برتر
۲ کانال های مجازی قرآنی محوریت قرآن و عترت (جزئیات متعاقبا” اعلام مي گردد) بررسی مجدد آثار برتر
۳ تولید اپلیکیشن محوریت قرآن و عترت (جزئیات متعاقبا” اعلام مي گردد) بررسی مجدد آثار برتر

۵- بخش هنری

ردیف رشته مراحل برگزاری جشنواره و منابع آزمون
مرحله  کشوری مرحله ملی
۱ خوشنویسی محوریت قرآن و عترت (جزئیات متعاقبا” اعلام مي گردد) بررسی مجدد آثار برتر
۲ معرّق و منبّت محوریت قرآن و عترت (جزئیات متعاقبا” اعلام مي گردد) بررسی مجدد آثار برتر
۳ عکاسی محوریت قرآن و عترت (جزئیات متعاقبا” اعلام مي گردد) بررسی مجدد آثار برتر
۴ طراحی پوستر
۵ فیلم کوتاه
۶ نقاشی
۷ تذهیب محوریت قرآن و عترت (جزئیات متعاقبا” اعلام مي گردد) بررسی مجدد آثار برتر

۶- بخش ادبی

ردیف رشته مراحل برگزاری جشنواره و منابع آزمون
مرحله  کشوری مرحله ملی
۱ شعر محوریت قرآن و عترت (جزئیات متعاقبا” اعلام مي گردد) بررسی مجدد آثار برتر
۲ داستان نویسی
۳ نمایشنامه نویسی
۴ فیلمنامه نویسی

۷- بخش نهج البلاغه

ردیف رشته مراحل برگزاری جشنواره و منابع آزمون
مرحله  کشوری مرحله ملی
۱ معارف نهج البلاغه

)بصورت کتبي با

آزمون بخش معارفي

برگزار مي گردد(

کتاب پیام امام امیرالمومنین)ع (تالیف آیت الله العظمی مکارم شیرازي، جلد ۴ ، نشر

دارالکتب الاسلامیه، شرح خطبه هاي ۹۲ تا پایان خطبه ۱۰۲ ازصفحه ۲۰۱ تا صفحه

۴۰۲

محوریت قرآن و عترت (جزئیات متعاقبا” اعلام مي گردد)
۲ مقاله نویسی محوریت قرآن و عترت (جزئیات متعاقبا” اعلام مي گردد) بررسی مجدد آثار برتر
۳ حفظ فرازهاي نهج

البلاغه

۸- بخش صحیفه سجادیه

ردیف رشته مراحل برگزاری جشنواره و منابع آزمون
مرحله  کشوری مرحله ملی
۱ معارف صحيفه

سجاديه

)بصورت کتبي با

آزمون بخش معارفي

برگزار مي گردد

متن، ترجمه و شرح دعاي ۱۲ صحیفه سجادیه دعاي در اعتراف به گناه و توفیق توبه

براساس کتاب دیار عاشقان، شرح صحیفه سجادیه اثر استاد حسین انصاریان جلد ۶

صفحه ۳۶۷ تا صفحه ۴۴۴ ، نشر عرفان

و کتاب آشنایی با مفاهیم صحیفه سجادیه، اثر سید حمید حسینی، حوزه علوم اسلامی

دانشگاهیان

محوریت قرآن و عترت (جزئیات متعاقبا” اعلام مي گردد)
۲ مقاله نویسی محوریت قرآن و عترت (جزئیات متعاقبا” اعلام مي گردد) بررسی مجدد آثار برتر
۳ حفظ فرازهای صحیفه سجادیه محوریت قرآن و عترت (جزئیات متعاقبا” اعلام مي گردد) بررسی مجدد آثار برتر
۴ دعاخواني ويژه

فرازهاي صحيفه

سجاديه

محوریت قرآن و عترت (جزئیات متعاقبا” اعلام مي گردد) بررسی مجدد آثار برتر

۹- بخش نوآفرینی قرآنی: ايده شو )ايده پردازي نوآفريني قرآني(

اين بخش مربوط به ايده پردازي در مورد نوآفريني قرآني مي باشد که دانشجويان مي توانند در

زمينه فعاليت ها و يا محصولات قرآني ايده هاي خود را تدوين نموده و در اين بخش شرکت نمايند.

دستورالعمل اين بخش به زودي به دانشگاهها ابلاغ خواهد شد.

*  برای هر رشته، ۵ قرعه در نظر گرفته شده است. با توجه به محدوديتها و شرايط خاص ناشي از بيماري كرونا و عدم امكان برگزاري جشنواره به صورت حضوري، قرعه ها در اختيار دانشجويان قرار گرفته و دانشجو از ميان ۵ قرعه يكي را انتخاب نموده و فايل تلاوت خود را آماده مي نمايد.

قرعه های قرائت تحقیق( قرعه هاي ۷ خطي)
۱٫ صفحه ۱۴۰ آيات ۹۵ تا ۹۸٫

 1. صفحه ۱۹۶ آيات ۵۵ تا ۵۸٫
  ۳٫ صفحه ۲۱۰ آيات ۷ تا ۱۰٫
 2. صفحه ۲۱۵ آيات ۵۵ تا ۵۹٫
 3. صفحه ۲۲۳ آيات ۱۳ تا ۱۶٫

قرعه های قرائت ترتیل ( قرعه هاي ۱ صفحه اي)
۱٫ صفحه ۱۲۹٫
۲٫ صفحه ۱۳۳٫

 1. صفحه ۱۸۳٫
 2. صفحه ۱۹۳٫
 3. صفحه ۱۹۹٫

برای  ثبت نام در سی و ششمین جشنواره سراسری قرآن و عترت (ع)دانشجویان کشور لطفاً اطلاعات زیر را تکمیل کنید و زمینه‌ایی که تمایل دارید در آن‌ شرکت نمایید را ذکر کنید:

مطالب مرتبط

6 دیدگاه‌

 1. ژانویه 19, 2020

  […] ثبت نام در سی و پنجمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویی […]

 2. فوریه 8, 2020

  […] ثبت نام در سی و پنجمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویی […]

 3. فوریه 12, 2020

  […] ثبت نام در سی و پنجمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویی […]

 4. می 27, 2020

  […] ثبت نام در سی و پنجمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویی […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.